Częstochowa zdobyła 7,5 miliona złotych dofinansowania unijnego na zakup 4 autobusów elektrycznych i dwóch mobilnych stacji ładowania

Częstochowa zdobyła 7,5 miliona złotych dofinansowania unijnego na zakup 4 autobusów elektrycznych i dwóch mobilnych stacji ładowania. Całkowita wartość projektu to 11 mln zł.

Projekt został wybrany do dofinansowania w ramach Poddziałania 4.5.2. – Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – RIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

– Cieszę się, że oprócz dużej unijnej dotacji dla MPK na trwającą obecnie przebudowę linii tramwajowej oraz nowe tramwaje, jeszcze w obecnym rozdaniu udało się zdobyć kolejne  europejskie środki na rozwój niskoemisyjnego transportu w naszym mieście – mówi prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk.  

Projekt będzie realizowany w latach 2021-2022 r. Zakłada zakup 4 autobusów o napędzie elektrycznym oraz 2 dedykowanych, mobilnych stacji ładowania. Nowe autobusy będą wyposażone zgodnie z wymaganiami dotyczącymi zapewnienia pasażerom stosownego komfortu jazdy, a także dostosowane do potrzeb osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

Główny cel projektu to zwiększona atrakcyjność transportu publicznego dla pasażerów oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczeń generowanych przez transport miejski.

Ogólna zakładana wartość projektu wynosi ponad 11 mln złotych, z czego wydatki kwalifikowane to 9 mln złotych, a dofinansowanie przyznane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – ponad 7,5 mln złotych.

Ten unijny projekt będzie realizowany niezależnie od planów inwestycyjnych częstochowskiego MPK.

Obecnie w taborze MPK jeździ testowo pierwszy z elektrycznych autobusów marki Autosan (model Sancity), których 15 ma docelowo trafić do MPK. Jest to projekt wpisujący się w program Lepszej Komunikacji w Częstochowie, sprzyjający rozwojowi miejskiej elektromobilności, a zarazem będący elementem realizacji zawartego z NFOŚiGW porozumienia w celu uzyskaniu określonego efektu ekologicznego. Producent deklaruje MPK dostarczenie kolejnych sztuk nowych autobusów elektrycznych wiosną bieżącego roku. Wartość kontraktu MPK – po rozstrzygniętym przetargu – to 48 mln zł.

foto/źródło: UM Częstochowy