Władze miasta chcą zielonych zmian na Placu Pamięci Narodowej

Władze miasta chcą zielonych zmian na Placu Pamięci Narodowej. Teren wokół Pomnika Poległym w Obronie Ojczyzny wymaga renowacji i wprowadzenia roślinności.

W ostatnich latach zmienił się charakter samego placu wykorzystywanego podczas uroczystości miejskich. Został on wybudowany w latach 80. z myślą m.in. o obchodach rangi wojewódzkiej.

W ciepłe dni plac, poza czasem organizacji uroczystości patriotycznych i rocznicowych, jest mało przyjazny, bo nie można się tam schronić w cieniu drzew, a nagrzane płyty podwyższają temperaturę otoczenia. Można z tym „zerwać” w sensie dosłownym, usuwając granitowe płyty z części placu, a w ich miejsce posadzić zieleń.

Około 20% powierzchni granitowej zastąpimy krzewami, bylinami lub niskimi żywopłotami. Po dwóch stronach ul. Śląskiej zasadzimy też ok. 20 platanówzapowiada prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk.

Inicjatywa „Często-Zielona” realizowana w ramach programu Przyjazna Częstochowa uwzględni także uporządkowanie zieleni w pobliżu placu, teren od ul. Nowowiejskiego oraz modernizację oświetlenia.

Oprócz Placu Pamięci Narodowej, Centrum Usług Komunalnych planuje zazielenienie ul. Focha na odcinku od ul. Śląskiej do alei Wolności, na tyle, ile pozwoli znajdująca się tam podziemna infrastruktura techniczna. Wstępnie widzimy tam miejsce na kilkanaście nowych drzew oraz kilka ławekinformuje Łukasz Kot, naczelnik Działu Usług Komunalnych Centrum Usług Komunalnych.

W tym roku zostaną wykonane projekty i przeprowadzone niezbędne uzgodnienia. Realizacja ma nastąpić w kolejnym roku budżetowym. Wprowadzanie zieleni w przestrzeń publiczną w naszym mieście to jedno z głównych zadań programu „Przyjazna Częstochowa”.

Pomnik Poległym w Obronie Ojczyzny stoi na Placu Pamięci Narodowej. Jego budowę zainicjowali kombatanci w 1980 roku. Powstał Społeczny Komitet Budowy Pomnika na czele z Eugeniuszem Sucheckim. Zebrano wówczas ze składek 20 mln ówczesnych złotych oraz 36 ton metali kolorowych. Kamień węgielny wmurowano 6 maja 1983 r. W cokole pomnika złożono urny z ziemią spod Monte Cassino, Lenino, znad Bzury, z grobów polskich lotników w Wielkiej Brytanii, powstańców warszawskich, a także prochy ofiar obozu w Auschwitz. Odsłonięcie Pomnika, który jest do dziś miejscem wielu miejskich uroczystości rocznicowych, odbyło się 1 września 1985 roku

foto/źródło: UM Częstochowy