Trwa termomodernizacji szkół

Jesienią zakończą się duże zadania termomodernizacyjne w kolejnych częstochowskich szkołach, m.in. w SP 22, SP 36 i Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3. Termomodernizacje trwają obecnie w 9 miejskich placówkach oświatowych.   

Celem inwestycji jest nie tylko podniesienie estetyki, a także komfortu pracy i nauki w szkołach, ale również poprawa ich efektywności energetycznej, skutkująca ekologicznymi oszczędnościami w ogrzewaniu. Kolejne szkolne place budowy odwiedził prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk.

W Szkole Podstawowej 22 (przy ul. Żabiej 1) inwestycja obejmuje m.in. wykonanie docieplenia systemowego, remont pokrycia zewnętrznego dachu oraz ocieplenie fundamentów. W ramach prac są także wymieniane niektóre okna i drzwi, montowany nowy system rynnowy i obróbki blacharskie. Ponadto wykonawca jest zobowiązany do wykonania ogrodzenia panelowego wokół budynku i renowacji daszku nad wejściem. Na szkole zamontowane zostaną także budki lęgowe. Powstanie też mural z postacią Gabriela Narutowicza – patrona szkoły (w grudniu tego roku przypada 100-lecie tragicznej śmierci pierwszego Prezydenta RP).

Rozpoczęte w maju prace prowadzi firma Dziedzicki z Konopisk. Termin wykonania zadania wartości 1 mln 73 tys. zł, współfinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, to koniec września.

W SP 36 (przy ul. Kasztanowej 7/9) w zakresie prac jest m.in.: modernizacja ścian i stropów zewnętrznych, wentylacji grawitacyjnej, systemu grzewczego, docieplenie stropodachu wymiana części okien (70 sztuk), drzwi zewnętrznych oraz opraw oświetleniowych na energooszczędne. W ramach kosztów niekwalifikowanych (a więc poza dofinansowaniem unijnym) powstaje m.in.: pionowa izolacja przeciwwilgociowa na ścianach fundamentowych i piwnicznych, wymieniane są posadzki w łączniku, nawierzchnia placu za szkołą, dojścia i chodniki czy istniejące studzienki rewizyjne (odwodnienie dachu).
W zakresie prac jest także remont daszków nad wejściami, montaż nowych parapetów, rynien i rur spustowych, remont instalacji elektrycznej, schodów terenowych, montaż piłkochwytów przy boisku oraz wymiana opaski wokół budynku.

Wykonawcą inwestycji wartości 3 mln 560 tys. zł  jest częstochowska firma PPHU LOMA. Jej zakończenie ma nastąpić w listopadzie 2022. Projekt termomodernizacji SP 36 uzyskał dofinansowanie ze środków unijnych w ramach osi priorytetowej Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna RPO WSL na lata 2014-2020.

Podobnie jak w przypadku dwóch dwóch wymienionych szkół mocno zaawansowana jest już inwestycja w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 przy ul. Łukasińskiego 70.

Zakres prac w tej jednostce miejskiej to m.in.: izolacja pionową ścian piwnic; docieplenie wszystkich ścian budynków z płyt styropianowych, tynków cienkowarstwowych silikonowych wraz z obróbkami blacharskimi oraz innymi robotami związanymi z docieplaniem elewacji; docieplenie stropodachu styropapą wraz z robotami towarzyszącymi, remont kominów, obróbki  blacharskie; remont instalacji elektrycznej; remont instalacji co. wraz z wymianą grzejników.
Prace związane z wykonaniem izolacji ścian fundamentowych i nadziemnych w części zachodniej, południowej i częściowo wschodniej zostały już wykonane. W lipcu trwały prace przy wejściu głównym oraz elewacji północnej. Roboty budowlane wykończeniowe są w trakcie wykonywania, większość klas została wyremontowana. Pozostały do wykonania korytarze oraz cześć użytkowana przez przedszkolaków. Nowa instalacja centralnego ogrzewania została rozprowadzona, a grzejniki zamontowane.

Wartość inwestycji, którą zajmuje się częstochowski AGBUD-BIS to 3 mln 70 tys. zł. Tak jak w przypadku SP 36 inwestycja ma dofinansowanie ze środków unijnych w ramach poddziałania Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna RPO WSL na lata 2014-2020. Zadanie ma mieć finał w listopadzie br.

foto/źródło: UM Częstochowy