Umowa na przedłużenie ulicy Korfantego podpisana

Dyrekcja Miejskiego Zarządu Dróg w Częstochowie i przedstawiciele kadry zarządzającej firmy Strabag, wyłonionej w przetargu, podpisali dziś umowę na realizację budowy przedłużenia ul. Korfantego od Skweru Lotników do ul. Bugajskiej.

Będzie to znakomite połączenie drogowe, piesze i rowerowe zarówno z DK-46 i Olsztynem, jak i z całą Jurą Krakowsko–Częstochowską. To także kluczowa inwestycja pod względem zapewnienia obsługi komunikacyjnej terenów inwestycyjnych w Częstochowie. Realizacja zadania będzie kosztować 59 mln zł, z czego 30 mln zł stanowić będzie dofinansowanie z Funduszu Polski Ład, a pozostała kwota, blisko połowa kwoty, została zabezpieczona w środkach własnych Miasta.

Zakres prac, które rozpoczną się jesienią tego roku, obejmuje:
· wykonanie konstrukcji jezdni, poboczy, ciągów pieszo rowerowych, chodników, zatok autobusowych nowej drogi oraz przebudowywanych dróg towarzyszących w tym niezbędnych łączników i łącznic;
· budowę wiaduktu kolejowego relacji Częstochowa – Kielce;
· budowę wiaduktu drogowego w ciągu jednej z łącznic nad ciągiem pieszo–rowerowym;
· budowę odwonienia;
· przebudowę sieci: wodociągowej, gazowej itp.;
· budowę pełnego oświetlenia drogowego;
· przebudowę kanalizacji kablowej;
· budowę kanału technologicznego;
· budowę infrastruktury przystankowej;
· zagospodarowanie zieleni.

Termin zakończenia inwestycji wynikający z umowy to połowa października 2024 roku. Przypomnijmy, że przed kilkoma laty Częstochowa zrealizowała strategiczną budowę pierwszego odcinka nowej ul. Korfantego od ronda Szwejkowskiego do Skweru Lotników, której kontynuacją jest przedłużenie do ulicy Bugajskiej.

foto/źródło: UM Częstochowy