Trwają inwestycje termomodernizacyjne w częstochowskiej oświacie

Trwają inwestycje termomodernizacyjne w częstochowskiej oświacie. Jedną ze szkół, w których prace się niedawno zaczęły jest SP 42, natomiast bliskie finału są m.in. w SP 34 i MP 7.    

Te trzy placówki odwiedził prezydent miasta Krzysztof Matyjaszczyk, w towarzystwie m.in. Michała Koniecznego, naczelnika Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych Urzędu Miasta. Prace są i będą prowadzone w sposób zapewniający możliwość nauki i pracy w trakcie roku szkolnego. W sumie inwestycje termomodernizacyjne prowadzone są obecnie w 13 miejskich jednostkach edukacyjnych. Łączny koszt tych zadań realizowanych dzięki finansowaniu ze środków unijnych, rządowego funduszu covidowego (także generowanego m.in. ze środków UE) oraz środków własnych miasta – to blisko 29 mln zł.

Rezultatem prac termomodernizacyjnych jest zwiększenie efektywności energetycznej budynków, zmniejszenie ich negatywnego wpływu na stan powietrza w mieście, a także poprawa funkcjonalności, estetyki oraz komfortu pracy i nauki w miejskich placówkach oświatowych.

Zakres prac w trzech wymienionych placówkach:

SP 42 – aleja Armii Krajowej 68A

W zakresie prac znajduje się m.in.: ocieplenie ścian zewnętrznych piwnicy, ścian zewnętrznych nadziemia, ścian przylegających do gruntu oraz stropodachów; wymiana drzwi zewnętrznych, modernizacja systemu ogrzewczego – wymiana grzejników na grzejniki z zaworami termostatycznymi, modernizacja oświetlenia wbudowanego – wymiana opraw na energooszczędne.
W ramach kosztów niekwalifikowanych m.in. zostaną podwyższone ogniomury i attyki oraz kominy; wykonany napis z liter przestrzennych z podświetleniem led na elewacji frontowej, wyremontowana będzie instalacja elektryczna.
Wykonawca: F.H.U. Dziedzicki. Koszt prac 2 mln 950 tys. zł (z dofinansowaniem unijnym). Zakończenie prac to październik przyszłego roku.

SP 34 – ul. Dąbrowskiej

Do końca listopada tego roku ma zakończyć się termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 34 przy ul. Dąbrowskiej. Oprócz docieplenia ścian, wykonania elewacji, obiekt przechodzi m.in. remonty wejść, schodów, murków, będzie otoczony opaską. Wymieniane są drzwi boczne i drzwi do piwnic. Montowana jest instalacja odgromowa i podświetlenie obiektu. Prace są też realizowane w obrębie łącznika oraz sali gimnastycznej. Odnawiane są chodniki, droga dojazdowa i plac przy szkole. Koszt prac to około 1,5 mln zł (finansowanie ze środków RFIL). Wykonawcą prac jest także firma Dziedzicki z Konopisk.

MP 7 – ul. Mireckiego

Zakres prac:
– demontaż pokrycia elewacji z płyt azbestowo-cementowych Acekol; zadaszenia nad wejściem głównym; okładziny z blachy trapezowej;
– wyburzenie pozostałości betonowych fundamentów; betonowych chodników i chodników okapowych;
– wymiana skorodowanych elementów konstrukcyjnych; pokrycia szkieletu ściany z płyt pilśniowych i ocieplenia z wełny mineralnej; drzwi zewnętrznych; wykończenia sufitu nad tarasem;
– wykonanie nowych nawierzchni dla schodów wejściowych oraz galerii; nowych obróbek blacharskich, parapetów, rynien i rur spustowych; izolacji ścian piwnicznych i fundamentowych; nowego ocieplenia z wełny mineralnej; elewacji wentylowanej z płyt włóknisto-cementowych oraz elewacji z tynkiem cienkowarstwowym;
– remont studzienek piwnicznych doświetlających; odtworzenie instalacji odgromowej;
– wykonanie nowego zadaszenia; wymiana nawierzchni chodników i chodników okapowych; uporządkowanie zieleni wokół budynku.

Koszt 650 tys. zł (środki własne miasta), wykonawca: firma Loma z Częstochowy, termin zakończenia zgodnie z umową – koniec listopada 2021 r.

foto/źródło: UM Częstochowy